Certify.mn
Search
K
Comment on page
🌐

Notly.mn Web

Цахим баримтыг үнэн зөв эсэхийг шалгах
Цахим баримтыг блокчэйн дээр баталгаажсан эсэхийг notly.mn вэб хуудас ашиглан шалгахдаа та notly.mn-ий нүүр хуудаст байх "Файл оруулах хэсэг"-т дарж цахим файлаа сонгох эсвэл үйлдлийн системийн файлын цэснээс чирж оруулж шалгаж болно.
notly.mn Нүүр хуудас

Хэрэв таны файл хүчинтэй файл бол дараах байдалтай байна.

Хүчинтэй цахим файлын жишээ
Дээрх зургийн зүүн хэсэгт блокчэйнд бичсэн мэдээллийг харж болно. Товч тайлбарлавал
  • Баталгаажуулагчийн нэр гэдэг нь уг цахим файлыг үүсгэсэн байгууллагын /хувь хүн/ нэр
  • Баталгаажуулагч ID гэдэг нь тухайн байгууллагын блокчэйн дээрх хаяг
  • Гүйлгээний ID гэдэг нь блокчэйн дээр бичих үед үүссэн гүйлгээний хаяг

Хугацаа дууссан файлын жишээ

Хугацаа нь дууссан файлын жишээ

Оруулсан байгууллага буцаан хүчингүй болгосон бол дараах байдлаар харагдана.

Хүчингүй болгосон файл

Огт блокчэйнд бичигдээгүй эсвэл блокчэйнд бичсэн файлыг ямар нэг байдлаар өөрчилсөн файл дараах байдлаар харагдана.

Блокчэйнд бичээгүй эсвэл утгыг нь өөрчилсөн файл