🌐Notly.mn Web

Цахим баримтыг үнэн зөв эсэхийг шалгах

Цахим баримтыг блокчэйн дээр баталгаажсан эсэхийг notly.mn вэб хуудас ашиглан шалгахдаа та notly.mn-ий нүүр хуудаст байх "Файл оруулах хэсэг"-т дарж цахим файлаа сонгох эсвэл үйлдлийн системийн файлын цэснээс чирж оруулж шалгаж болно.

Хэрэв таны файл хүчинтэй файл бол дараах байдалтай байна.

Дээрх зургийн зүүн хэсэгт блокчэйнд бичсэн мэдээллийг харж болно. Товч тайлбарлавал

  • Баталгаажуулагчийн нэр гэдэг нь уг цахим файлыг үүсгэсэн байгууллагын /хувь хүн/ нэр

  • Баталгаажуулагч ID гэдэг нь тухайн байгууллагын блокчэйн дээрх хаяг

  • Гүйлгээний ID гэдэг нь блокчэйн дээр бичих үед үүссэн гүйлгээний хаяг

Хугацаа дууссан файлын жишээ

Оруулсан байгууллага буцаан хүчингүй болгосон бол дараах байдлаар харагдана.

Огт блокчэйнд бичигдээгүй эсвэл блокчэйнд бичсэн файлыг ямар нэг байдлаар өөрчилсөн файл дараах байдлаар харагдана.

Last updated