Шалгах буюу баталгаажуулах

Баримт бичгийг блокчэйн дээр бичигдсэн эсэхийг шалгахдаа дараах 3 аргыг ашиглаж болно.

СервисНөхцөл

Та болон танай байгууллага баримт бичгийг шууд хараад өөрийн нүдээр шалгаж буй бол

Байгууллагын ERP системээс автоматаар шалгахыг хүсэж байгаа ба Node.js-ээс өөр фрэймворк ашиглаж буй бол.

Автоматаар шалгахыг хүсэж байгаа эсвэл Notly.mn веб-тэй ижил сайт өөрсдийн домайн дээр байршуулахыг хүсэж байгаа бол.

Шалгах үеийн процессийг доорх зурагт үзүүлэв