🔑Хэрхэн API Key үүсгэх вэ?

Админ хэрэглэгч certify.mn рүү нэвтэрч орсны дараа Тохиргоо --> Api key цэс рүү орж шинээр үүсгэнэ.

Api key үүдийг идэвхгүй болгож болох ба эх хувь нь харагдахгүй. "API key үүсгэх" товч дээр дарж шинэ key үүсгэнэ.

"Үүсгэх" товч дарснаар доорх зурагт харагдах Key үүсэх ба хуулж аван хадгалаарай. Уг key нь дахин харагдахгүй учир найдвартай хадгалаарай.

Last updated